Przelewy > Definiowanie schematu przelewu

Drukuj

Definiowanie schematu przelewu

Definicje przelewów wykorzystywane są do automatyzacji tworzenia przelewów elektronicznych oraz wydruków polecenia przelewu.

 

W programie domyślnie zdefiniowane są podstawowe schematy przelewów.

hmtoggle_plus1Dodawanie schematu przelewu

hmtoggle_plus1Dodawanie definicji przelewu

hmtoggle_plus1Przypisanie elementów płacowych do schematu przelewu

 

Zobacz także:

Parametry przelewów