Przelewy > Wysyłanie przelewów elektronicznych

Drukuj

Wysyłanie przelewów elektronicznych

Przygotowane przelewy można wysłać z każdego okna podglądu listy przelewów.

 

Przelewy zapisywane są w plikach, które należy zaimportować w systemie bankowym. Katalog zapisu paczki definiowany jest w ustawieniach w ustawieniach rachunku bankowego.

 

Użytkownik przygotowujący przelewy powinien mieć nadane prawa: Prawo do e-Przelewów, Dostęp do przelewów oraz prawo Wysyłanie przelewów.

 

Aby wysłać Przelew krajowy, Przelew do US, Przelew do ZUS:

1.W oknie kartoteki e-Przelewy zaznacz zlecenie lub grupę zleceń przelewów przeznaczonych do wysłania do banku.

2.Kliknij przycisk Wyślij aby zapisać plik paczki przelewów. Status przelewów w programie zostanie zmieniony na Wysłany.

3.Przygotowaną paczkę przelewów należy zaimportować we właściwym systemie bankowym.

 

Jeśli w ustawieniach parametrów pracy repozytorium dokumentów uaktywniono Wymagana akceptacja przelewów wtedy przed wysłaniem należy zatwierdzić przelewy przyciskiem Akceptuj.

Przelewy wymagające akceptacji oznaczone są statusem Do akceptacji.

 

Zobacz także:

Konfiguracja systemów bankowych