Przelewy > Podgląd przelewu

Drukuj

Podgląd przelewu

Aby wyświetlić podgląd przelewów dla wybranego pracownika:

1.Otwórz okno Pracownicy.

2.Z menu podręcznego dla wybranego pracownika wybierz polecenie Podgląd przelewów.

3.W oknie Podaj wartości parametrów, wprowadź parametry przelewu i kliknij przycisk Zastosuj.