Przelewy > Parametry przelewów

Drukuj

Parametry przelewów

Typy parametrów

Typ parametru ustawiany jest z menu podręcznego (dostępnego z pod prawym przyciskiem myszy) dla parametru.

B_elem11 Wartość tekstowa parametr o ustalonej wartości typu tekst.

B_elemen1 Wartość elementu umożliwia wskazanie elementu kadrowo-płacowego lub słownika jako źródła wartości dla parametru. Elementy zawierają dodatkowe opcje konfiguracji:

B_elekad2 Wartość kadrowa przy zaznaczonej opcji Wartość kadrowa pobierana jest wartość z danych kadrowych bez względu na to, czy ta dana występuje w systemie wynagrodzeń pracownika, gdy opcja Wartość kadrowa nie jest zaznaczona pobierana jest wartość taka, jaka jest prezentowana w wynagrodzeniach.

 Wielowartościowy – ustawienie wykorzystywane jest w parametrach na podstawie elementów posiadających wiele wartości w jednym okresie.

elem_kadr_sl Atrybut słownika – parametr przyjmie wartość wskazanego atrybutu dodatkowego dla elementu słownika.

B_elekad2 Pozycja elementu słownika parametr przyjmie wartość automatycznie nadawanego identyfikatora elementu słownika.

elem_pytanie Zapytanie - dla parametru tego typu w momencie jego użycia wyświetlane jest zapytanie o podanie wartości. Możliwe jest zdefiniowane podpowiedzi na podstawie wartości elementu.

 Bez podpowiedzi – zapytanie wyświetli pole tekstowe bez podpowiedzi.

 Podpowiedź – pozwala określić podpowiedź, na podstawie elementu lub słownika

Wartość elementu umożliwia wskazanie elementu kadrowo-płacowego lub słownika jako źródła wartości dla podpowiedzi. Elementy zawierają dodatkowe opcje konfiguracji:

B_elekad2 Wartość kadrowa przy zaznaczonej opcji Wartość kadrowa podpowiadana jest wartość z danych kadrowych bez względu na to, czy ta dana występuje w systemie wynagrodzeń pracownika, gdy opcja Wartość kadrowa nie jest zaznaczona podpowiadana jest wartość taka, jaka jest prezentowana w wynagrodzeniach.

Wielowartościowy – ustawienie wykorzystywane jest dla elementów posiadających wiele wartości w jednym okresie.

elem_kadr_sl Atrybut słownika – podpowiedź przyjmie wartość wskazanego atrybutu dodatkowego dla elementu słownika.

B_elekad2 Pozycja elementu słownika podpowiedź przyjmie wartość automatycznie nadawanego identyfikatora elementu słownika.

param_ks_slown Wartość słownika – wskazuje bezpośrednio słownik dla podpowiedzi.

Atrybut słownika – podpowiedź przyjmie wartość wskazanego atrybutu dodatkowego dla elementu słownika.

Pozycja elementu słownika – podpowiedź przyjmie wartość automatycznie nadawanego identyfikatora elementu słownika

 

Zobacz także:

Wykorzystanie parametrów przelewów