Przelewy > Wykonanie przelewu

Drukuj

Wykonanie przelewu

Aby utworzyć polecenie przelewu w programie Symfonia ERP Kadry i Płace należy wykonać raport Przelewy.

 

Przelewy należy wykonywać pod naliczeniu i zamknięciu okresów płacowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zmiany naliczeń.

 

Zależnie od definicji przelewów, proces przygotowania przelewów może się różnić od prezentowanych poniżej instrukcji.

hmtoggle_plus1Uruchomienie

hmtoggle_plus1Ustawienia

hmtoggle_plus1Wykonywanie

 

Przykłady

hmtoggle_plus1Tworzenie polecenia przelewu dla pracownika

hmtoggle_plus1Tworzenie polecenia przelewu dla urzędu skarbowego

hmtoggle_plus1Tworzenie polecenia przelewu dla ZUS