Czas pracy > Dzień wolny za święto

Drukuj

Dzień wolny za święto

Aby odpowiednio zarejestrować w programie dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę należy zainicjować w Kalendarzu dzień w jakim następuje odbiór czasu wolnego, specjalnie do tego przeznaczonym wzorcem dnia Zamiana za święto.

hmtoggle_plus1Zamiana za święto dla całej firmy
hmtoggle_plus1Zamiana za święto dla pracowników przypisanych do wzorca
hmtoggle_plus1Zamiana za święto dla poszczególnych pracowników