Czas pracy > Inicjalizacja kalendarza wzorcem czasu pracy

Drukuj

Inicjalizacja kalendarza wzorcem czasu pracy

Wzorcem czasu pracy można inicjalizować kalendarz:

Pracownika.

Wzorca – kalendarz wzorca obowiązuje pracowników, do których dany wzorzec jest przypisany.

Firmy – kalendarz firmy obowiązuje wszystkich pracowników i przeznaczony jest do inicjalizacji świąt i zamiany za święto.

 

Aby zainicjować kalendarz:

1.Na zakładce Kalendarz (w oknie pracownika, wzorca lub firmy) wskaż pierwszy dzień rozpoczynający inicjalizacji kalendarza.

2.Kliknij przycisk B_kalin1.

3.W oknie Inicjalizacja kalendarza wzorcem czasu pracy:

Określ Okres obowiązywania wzorca jako przedział czasu, w którym dni zostaną zainicjalizowane.

Z rozwijanego drzewka Wzorzec czasu pracy wybierz Wzorzec czasu pracy lub Wzorzec dnia, na podstawie którego nastąpi inicjalizacja.

Gdy wybrany został Wzorzec czasu pracy z rozwijanej listy Pierwszy dzień skojarz z wybierz, od którego dnia wypada pierwszy dzień inicjalizacji. W przypadku wyboru pierwszym dniem wskazanego okresu jest to dzień rozpoczęcia inicjalizacji.

4.Z rozwijanego menu Inicjalizuj wybierz sposób inicjalizacji:

hmtoggle_plus1Inicjalizacja wskazanym okresem
hmtoggle_plus1Inicjalizacja serią okresów

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy