Informacje podstawowe > Kalendarze > Wyświetlanie danych kalendarzowych

Drukuj

Wyświetlanie danych kalendarzowych

Okno ustawień wyświetlania danych kalendarzowych otwierane jest poleceniem Wyświetlanie z menu kontekstowego kalendarza.

 

Wszystkie widoki

Widoczna listwa z przyciskami kalendarza – zaznaczenie pola wyboru powoduje wyświetlenie listwy z przyciskami kalendarza.

Szybkie wstawianie zdarzeń – zaznaczenie pola wyboru uaktywnia opcję szybkiego wstawiania zdarzeń.

Szybka inicjalizacja kalendarza – zaznaczenie pola wyboru uaktywnia opcję szybkiej inicjalizacji kalendarza.

 

Widok dzienny

Nazwa rodzaju pracy: Brak, Nazwa skrócona, Nazwa pełna – z rozwijanej listy należy wybrać nazwę rodzaju pracy.

Pokaż zapisy z RCPerp_rcp – zaznaczenie pola wyboru powoduje wyświetlenie kolumny RCP.

Widok ze zdarzeniami – zaznaczenie pola wyboru powoduje wyświetlenie z prawej strony okna kalendarza listy zdarzeń występujących w aktualnie wybranym dniu.

 

Widok tygodniowy

Nazwa rodzaju pracy: Brak, Nazwa skrócona, Nazwa pełna – z rozwijanej listy należy wybrać nazwę rodzaju pracy.

Pokaż zapisy z RCPerp_rcp – zaznaczenie pola wyboru powoduje wyświetlenie kolumny RCP.

Widok ze zdarzeniami – zaznaczenie pola wyboru powoduje wyświetlenie z prawej strony okna kalendarza listy zdarzeń występujących w aktualnie wybranym dniu.

 

Widok dzienny i tygodniowy

Harmonogramy rysowane zmniejszoną czcionką – zaznaczenie pola spowoduje zmniejszenie czcionki tak, aby dla danego dnia widoczny był harmonogram 24 godzinny.

 

Widok miesięczny

Pokazuj stopkę z inicjalizacją – zaznaczenie pola powoduje wyświetlenie w widoku miesięcznym pod każdym z dni stopki, złożonej z trzech pól, dla których możliwe jest ustawienie następującej zawartości:

brak

źródło inicjalizacji (ikonki) - tylko dla pola pierwszego

nazwa wzorca czasu pracy

nazwa wzorca dnia

priorytet

nazwa wzorca, z którego jest inicjalizacja

Pokazuj inicjalizację z Wzorca – zaznaczenie pola powoduje zaznaczenie stopki dni inicjalizowanych z Wzorca.

Pokazuj inicjalizację z Firmy – zaznaczenie pola powoduje zaznaczenie stopki dni inicjalizowanych z Firmy.

 

Informacja o zdarzeniu

Status zdarzenia – wyświetla literowy skrót określający status realizacji zdarzenia.

Bitmapa przełącza wyświetlenie ikony zdarzenia w polu dnia, w widoku miesięcznym.

Skrót zdarzenia – przełącza wyświetlenie skrótu zdarzenia w polu dnia, w widoku miesięcznym.

Nazwa zdarzenia – przełącza wyświetlenie nazwy zdarzenia w polu dnia, w widoku miesięcznym.

Źródło zdarzenia – przełącza wyświetlanie informacji o pochodzeniu zdarzenia w polu dnia, w widoku miesięcznym.