Operacje zbiorcze > Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy

Drukuj

Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy

Po zaznaczeniu pracowników w oknie Pracownicy [Ctrl+1] i wybraniu z menu podręcznego Operacje zbiorcze > Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy otwierane jest okno Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy dla grupy pracowników.

 

Aby zainicjować kalendarz pracowników

hmtoggle_plus1Inicjalizacja kalendarza

hmtoggle_plus1Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy

hmtoggle_plus1Inicjalizacja kalendarza serią okresów

hmtoggle_plus1Edycja inicjalizacji

 

 

Dowiedz się więcej:

Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych

Zbiorcza edycja zdarzeń

 

Zbiorcze dodawanie danych kadrowych Zbiorcza edycja zdarzeń