Informacje podstawowe > Dane kadrowe - bilanse okresowe > Podstawy do urlopu

Drukuj

Podstawy do urlopu

Bilans w elemencie Podstawy do urlopu przechowuje informacje o kwotach służących do wyliczenia podstawy za okres urlopu.

Podczas realizacji akcji zdarzenia Urlop wypoczynkowy lub Urlop wypoczynkowy na żądanie, program dodaje brakujące podstawy. Jeśli podstawy są już wstawione, nie są one ponownie dodawane. Wartości pól bilansu wyliczane są automatycznie. W razie konieczności można modyfikować dane ręcznie, przy czym wartości poprawione przez Użytkownika traktowane są jak wartości wyliczane przez program i uwzględniane w późniejszych wyliczeniach.

Sposób wyliczania uzależniony jest od elementu Rozliczenie urlopu wg okresu. Gdy ustawiona jest wartość Kadrowy atrybuty średnia do urlopu, liczba godzin przepracowanych i liczba dni przepracowanych będą wyliczane na podstawie miesiąca kadrowego. Natomiast, gdy element Rozliczenie urlopu wg okresu nie jest ustawiony lub ma inną wartość niż Kadrowy, atrybut średnia do urlopu zostanie wyliczony na podstawie miesiąca podatkowego, a atrybuty liczba godzin przepracowanychliczba dni przepracowanych będzie wyliczona, jako średnia ważona po okresach bazowych (kadrowych) z liczby dni/godzin z wagą wartości składników wynagrodzenia pobieranych do wyliczenia atrybutu średnia do urlopu.

W przypadku braku wartości składników potrzebnych do wyliczenia atrybutu średnia od urlopu zostanie wykorzystany miesiąc, w którym wystąpiła wartość elementu naliczeń wynagrodzenie zasadnicze (ogółem).

 

Przykład

Pracownik przebywa na urlopie od 10 do 13 sierpnia 2009. Podczas realizacji zdarzenia, program generuje 3 wartości bilansu Podstawy do urlopu odpowiadające podstawom za poprzednie 3 miesiące tj. maj 2009, czerwiec 2009 oraz lipiec 2009.

 

Poniżej przykładowa wartość bilansu za maj 2009 (zestaw: Urlopy, Zasiłki > Urlopy; element: Podstawy do urlopu)

Nazwa atrybutu

Opis

Wartość

Ważne od

data obowiązywania od

2009-06-01

Ważne do

data obowiązywania do

2009-08-31

data podstawy urlopu

pierwszy dzień miesiąca podstawy urlopu – 1 maj 2009

2009-05-01

średnia do urlopu

wartość elementu podstawa średniej urlopowej pobierana z systemu wynagrodzeń (w tym przypadku z okres maj 2004), tzn. suma składników wypłaconych w maju 2004 elementów wchodzących do klasy 09 Wchodzi do podstawy naliczania wynagrodzenia urlopowego jako element zmienny

520,00

liczba dni przepracowanych

łączna liczba dni przepracowanych wg kalendarza w miesiącu (maju)

20

liczba godzin

przepracowanych

łączna liczba godzin przepracowanych wg kalendarza w miesiącu (maju)

160

liczba nadgodzin w 

miesiącu

Liczba godzin zdarzenia "Nadgodziny" wstawionych do kalendarza w opisywanym miesiącu (w maju)

0

wchodzi do średniej do urlopu

informacja czy dana podstawa ma być uwzględniana przy wyliczaniu średniej urlopowej (domyślnie "Tak", jeśli wartość w polu liczba godzin przepracowanych jest różna od 0)

Tak

opis wyliczenia liczby

godzin przepracowanych

Atrybut informujący jakie wartości zostały wykorzystane do obliczenia podstawy do urlopu dla wynagrodzenia zasadniczego

Miesiąc: 5

Godz: 160

l. dni do wyliczenia podstawy zmiennej za wynagr. dniówkowe

Atrybut informujący jakie wartości zostały wykorzystane do obliczenia podstawy do urlopu dla wynagrodzenia dniówkowego

20

l. godz. do wyliczenia

podstawy zmiennej za

wynagrodz. godz.

Atrybut informujący jakie wartości zostały wykorzystane do obliczenia podstawy do urlopu dla wynagrodzenia godzinowego

160

 

Daty obowiązywania wskazują okres "ważności" danej podstawy np.: podstawa za maj 2009 obowiązuje przez trzy miesiące od czerwca do sierpnia 2009, ponieważ w opisywanej firmie urlop wyliczany jest na podstawie średniej z 3 miesięcy (wartość elementu kadrowego Liczba miesięcy do średniej urlopowej wynosi 3).