Strona startowa

Drukuj

Administracja

Polecenia z grupy administracja związane są z zarządzaniem dostępem użytkowników do programu oraz rejestracją i aktywacją licencji.

 

Użytkownicy

Użytkownicy e-Teczki

Zestawy praw

Parametry haseł

Zmiana hasła przez administratora

Zmiana hasła zalogowanego użytkownika

Licencje

Zalogowani użytkownicy

Nieudane próby logowania

Zarządzanie historią w bazie

Reindeksacja bazy danych

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Odtworzenie kopii bezpieczeństwa

Tworzenie kopii bezpieczeństwa e-Teczki

Ustawienia dostępu do danych

Raporty historii zmian