Administracja > Ustawienia dostępu do danych

Drukuj

Ustawienia dostępu do danych

Główne prawa użytkowników do funkcji programu definiowane są z opcji dostępnych w menu Administracja. Aby definiować prawa użytkownik musi mieć przypisany systemowy zestaw Administrator Systemu.

 

W programie Symfonia ERP Kadry i Płace dostępne jest również zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych katalogów oraz kryteriów wyszukiwania pracowników.

 

Prawa do katalogów pracowników

Prawa do katalogów pracowników wpływają na dostęp danych pracowników oraz list płac, na których się oni znajdują.

hmtoggle_plus1Otwieranie okna praw do katalogów pracowników
hmtoggle_plus1Domyślne prawa użytkowników do katalogu
hmtoggle_plus1Domyślne zestawy praw

 

Zmiany w uprawnieniach użytkowników do katalogów nie są synchronizowane automatycznie z systemem e-Teczka. Aby zsynchronizować zmiany w uprawnieniach kliknij przycisk btn_syn_teczka

 

Prawa do katalogów: wzorców, raportów, elementów, formuł, zdarzeń, klas zdarzeń, schematy numerowania, schematy przelewów, urzędów

Prawa do katalogów pozwalają ograniczyć dostęp użytkowników np: do grup raportów czy wzorców kadrowych.

hmtoggle_plus1Otwieranie okna praw do katalogu
hmtoggle_plus1Domyślne prawa użytkowników do katalogów
hmtoggle_plus1Określanie praw użytkownika

 

Przy nadawaniu uprawnień należy pamiętać, że elementy należące do dowolnej grupy są dostępne również po kliknięciu korzenia drzewka. Dlatego ograniczając komuś dostęp do jednej z grup, należy zrobić takie samo ograniczenie odnośnie do korzenia.

 

Prawa do kryteriów wyszukiwania pracowników

Dla zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania pracowników można określić

hmtoggle_plus1Otwieranie okna praw do katalogu
hmtoggle_plus1Domyślne prawa użytkowników do katalogów
hmtoggle_plus1Określanie praw użytkownika