Administracja > Zarządzanie historią w bazie

Drukuj

Zarządzanie historią w bazie

W oknie Historia danych (polecenie Administracja > Zaawansowane > Historia danych) znajdują się ustawienia zapisu historii zmian danych firmy. Włączenie rejestracji historii zmian jest konieczne aby korzystać z funkcjonalności raportów historii zmian.

 

Aby prowadzić archiwizację zmian, należy wskazać tabele, których zmiany chcesz rejestrować. Część danych (np.: STNotifications, STPersons) ma domyślnie włączoną rejestrację zmian i nie pozwala na jej wyłączenie.

 

Włączenie zapisu historii zmian dla wybranych tabel skutkuje rejestrowaniem historii w analogicznej tabeli z końcówką rep. Na przykład zapis historii zmian dla STCompany rejestrowany jest w tabeli STCompanyRep bazy danych MS SQL.

 

Usuwanie danych historycznych

Aby zmniejszyć rozmiar bazy danych na dysku można wykonać operację usuwającą dane historyczne z tabel dla których rejestracja zmian została wyłączona. Należy pamiętać, że nie ma możliwości przywrócenia usuniętych danych historycznych.

 

Przed usunięciem danych historycznych zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych.

 

Aby usunąć dane historyczne, których rejestracja została wyłączona:

1.Kliknij przycisk Usuń dane historyczne.

2.W oknie dialogowym zaznacz Wykonano kopię bezpieczeństwa bazy danych.

3.Potwierdź operację przyciskiem Tak.

 

Podczas pierwszego logowania po konwersji firmy do nowej wersji, program pyta się czy usunąć dane historyczne.