Administracja > Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Drukuj

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

By skorzystać z opcji wykonania kopii bezpieczeństwa użytkownik musi mieć nadane prawo Wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

 

Praca jednostanowiskowa (serwer SQL oraz Symfonia ERP Kadry i Płace zainstalowane na jednym komputerze)

Konfiguracja kopii zapasowej nie jest wymagana, jeżeli SQL z bazą danych firmy zainstalowany jest na tym samym komputerze, co program Symfonia ERP Kadry i Płace wykonujący kopię bezpieczeństwa.

 

Aby utworzyć kopię bezpieczeństwa online lub zapisać ją w innym katalogu, użytkownik musi posiadać prawo dostępu do domyślnego katalogu, w którym serwer MS SQL tworzy kopie zapasowe.

 

 

Jeśli katalog zapisu nie został określony kopia zapisywana jest w katalogu domyślnym dla serwera SQL.

 

Praca wielostanowiskowa

Aby zapisać kopię bezpieczeństwa w innym katalogu niż domyślny katalog kopii bezpieczeństwa serwera SQL w przypadku, gdy program Symfonia ERP Kadry i Płace wykorzystywany jest na kilku stanowiskach lub zainstalowany został na innym komputerze niż serwer SQL, należy:

1.Udostępnić w sieci katalog, w którym zapisywane są kopie bezpieczeństwa serwera SQL. Użytkownik Windows wykonujący kopię bezpieczeństwa powinien mieć prawo zapisu w udostępnionym katalogu.

2.Wprowadzić w ustawieniach kopii bezpieczeństwa nazwę udziału sieciowego, pod którym znajduje się udostępniony wcześniej katalog.

 

img_kopia_bezp_01

 

Katalog sieciowy, na którym MS SQL Serwer zapisuje kopie bezpieczeństwa oznacza, ścieżkę sieciową wskazującą na udostępniony katalog na serwerze baz danych, do których serwer zapisuje plik z kopią. W przypadku, jeżeli wpisana ścieżka sieciowa nie będzie wskazywała na udostępniony katalog z kopiami bezpieczeństwa serwera MS SQL kopia bezpieczeństwa zostanie wykonana, ale nie będzie możliwości skopiowania pliku wynikowego do innej lokalizacji.

 

3.Przed wykonaniem kopii w dialogu Kopia bezpieczeństwa:

po zaznaczeniu pola Przechowuj kopię bezpieczeństwa w katalogu lokalnym można wybrać dowolny katalog zapisu pliku.

po zaznaczeniu pola Przechowuj kopię bezpieczeństwa online w Symfonia Między Firmami można podać login i hasło konta w serwisie Między firmami, na którym będzie przechowywana kopia bezpieczeństwa.

img_kopia_bezp_02

 

Pole Katalog prezentuje ścieżkę dostępną wyłącznie z maszyny, na której uruchomiony jest MS SQL Serwer. Jest to miejsce, ustawiane w konfiguracji serwera SQL, do którego serwer wykonuje kopię zapasową.

 

Jeżeli po zakończonej konfiguracji występuje błąd z tworzeniem kopii bezpieczeństwa należy sprawdzić czy nie zostały zmienione uprawnienia do katalogu, do którego wykonywana jest kopia zapasowa. Można to zrobić za pomocą narzędzi dostarczanych z serwerem, przez próbę wykonania takiej kopii (np. MS SQL Management Studio, linia poleceń serwera MS SQL).

 

hmtoggle_plus1Przykładowa konfiguracja

 

Zobacz także:

Ustawienia - Kopia bezpieczeństwa

Tworzenie kopii bezpieczeństwa e-Teczki

Odtworzenie kopii bezpieczeństwa