Administracja > Nieudane próby logowania

Drukuj

Nieudane próby logowania

Okno otwierane poleceniem z menu Administracja > Zaawansowane > Nieudane próby logowania prezentuje informacje o nieudanych próbach logowania, zarejestrowanych w logu programu.