Administracja > Zmiana hasła (zalogowanego użytkownika)

Drukuj

Zmiana hasła (zalogowanego użytkownika)

Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany własnego hasła (o ile nie jest to użytkownik zintegrowany).

 

Aby zmienić hasło aktualnie zalogowanego użytkownika:

1.Z menu Administracja wybierz polecenie Zaawansowane > Zmiana hasła.

2.W oknie Zmiana hasła wprowadź Stare hasło.

3.Podaj Nowe hasło i Powtórz nowe hasło.

 

Przycisk Wymagania wyświetla systemowe wymagania złożoności hasła.

 

Zobacz również:

Zmiana hasła przez administratora