Administracja > Tworzenie kopii bezpieczeństwa e-Teczki

Drukuj

Tworzenie kopii bezpieczeństwa e-Teczki

By skorzystać z opcji wykonania kopii bezpieczeństwa użytkownik musi mieć nadane prawo Zarządzanie bazą i kopiami bezpieczeństwa.

 

W oknie Kopia bezpieczeństwa uzupełnij nazwę kopii, domyślnie jest to NazwaFirmy_rrrr_mm_dd hh-mm-ss.bak

W polu katalog jest wskazane miejsce zapisu kopii bezpieczeństwa na serwerze MS SQL.

Zaznaczenie opcji dotyczącej kopii bezpieczeństwa w innym katalogu pozwala na wskazanie dowolnego miejsca, gdzie zostanie ona zapisana. W przypadku gdy serwer jest zainstalowany na innym komputerze niż program, aby skorzystać z tej opcji należy w Ustawieniach (Ustawienia > Systemowe > Kopia bezpieczeństwa) wskazać katalog sieciowy, w którym serwer MS SQL zapisuje kopie bezpieczeństwa.

Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję kopia tylko w wybranym katalogu, wówczas kopia zostanie zapisana tylko w wybranym miejscu, bez zapisu w katalogu sieciowym, gdzie MS SQL zapisuje kopie.

Po utworzeniu kopii bezpieczeństwa otrzymasz komunikat, czy proces został zakończony powodzeniem, wraz z podstawowymi informacjami, jak wskazanie miejsca kopii czy czasu utworzenia. Możesz zapisać podsumowanie w pliku pdf klikając na btn_pdf.

 

Zobacz także:

Kopia bezpieczeństwa

Odtworzenie kopii bezpieczeństwa