Administracja > Użytkownicy e-Teczki

Drukuj

Użytkownicy e-Teczki

W tym oknie prezentowani są użytkownicy programu oraz przypisani do nich użytkownicy e‑Teczki. Okno posiada dwa stany wyświetlania w zależności od posiadanych praw w systemie e‑Teczka:

Tryb standardowy – wyświetlony jest tylko aktualnie zalogowany użytkownik Symfonia ERP Kadry i Płace. W tym trybie użytkownik ma możliwość jedynie zmiany hasła w systemie e‑Teczka.

Tryb administracyjny wyświetlani są wszyscy użytkownicy programu oraz połączeni do nich użytkownicy w systemie e‑Teczki. W danym oknie możemy zmienić aktywność użytkownika, zmienić prawo do systemu e‑Teczka oraz zresetować hasło użytkownikowi e‑Teczki.

 

Na oknie dostępne są akcje:

Resetuj hasło – przycisk resetuje hasła w systemie e-Teczka dla zaznaczonych pracowników,

Aktywuj użytkownika – ustawia aktywność użytkownika,

Dezaktywuj użytkownika – usuwa aktywność użytkownika.

 

Na liście użytkowników dostępne są funkcje umożliwiające zmianę aktywności użytkownika oraz zmianę uprawnień w systemie e‑Teczka.

 

Przycisk Zmień hasło dostępny jest tylko do aktualnie zalogowanego użytkownika i umożliwia on zmianę hasła w systemie e‑Teczka.

 

Wprowadzone na oknie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

Zobacz także:

Użytkownicy - zakładka e-Teczka