Administracja z danymi firmy > Menu Administracja

Drukuj

Menu Administracja

Menu Administracja zawiera następujące polecenia związane ze wspólnym mechanizmem administracji systemem:

Użytkownicy

Zestawy praw

Polityka haseł

Zalogowani użytkownicy

Wersje modułów

Licencje

Widoczne moduły

Historia danych

Pluginy Systemu Dokumentów

Reindeksacja bazy danych