Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Reindeksacja bazy danych

Drukuj

Reindeksacja bazy danych

Do menu Administracja dodano polecenia umożliwiające wykonanie operacji reindeksacji bazy danych pomagającej w utrzymaniu optymalnej wydajności aplikacji. Operację może wykonać tylko użytkownik będący administratorem systemu Symfonia ERP.

 

Operacja reindeksacji indeksów dla tabel jest operacją nieodwracalną, dlatego ze względów bezpieczeństwa przed jej wykonaniem należy utworzyć backup bazy danych.

 

Reindeksacja zwiększa rozmiar bazy danych na dysku.

 

Polecenia dla reindeksacji w menu Administracja:

Zaawansowane zarządzanie indeksami w bazie danych > Generuj domyślne wartości indeksów bazy danych – tworzy i uzupełnia tabelę z domyślnymi wartościami dla indeksów.

Zaawansowane zarządzanie indeksami w bazie danych > Wykonaj operacje aktualizacji statystyk (update statistics) – aktualizuje statystyki dla indeksowanych tabel (operację należy wykonać po przebudowaniu indeksów).

Przebuduj indeksy bazy danych wartościami domyślnymi – uzupełnia indeksy domyślnymi wartościami, indeksy ustawione przez administratora nie zostaną zmienione.

Przebuduj i nadpisz wszystkie indeksy bazy danych wartościami domyślnymi – uzupełnia i nadpisuje wszystkie indeksy wartościami domyślnymi.

 

Wykonanie reindeksacji

W celu wykonania reindeksacji:

1.Utwórz kopię bezpieczeństwa firmy.

2.Wygeneruj domyślne wartości indeksów (polecenie Generuj domyślne wartości indeksów bazy danych).

3.Przebuduj indeksy na podstawie domyślnych wartości (polecenie Przebuduj indeksy bazy danych wartościami domyślnymi lub Przebuduj i nadpisz wszystkie indeksy bazy danych wartościami domyślnymi).

4.Zaktualizuj statystyki po indeksacji (polecenie Wykonaj operacje aktualizacji statystyk).