Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Wersje modułów

Drukuj

Wersje modułów

W module Administracja istnieje możliwość sprawdzenia aktualnych wersji modułów dostępnych dla firmy. W tym celu z menu Administracja należy wybrać opcję Wersje modułów.

W oknie "Wersje modułów" widoczne są szczegółowe informacje modułów systemu:

Kod - skrót modułu,

Nazwa - nazwa modułu,

Wersja modułu - wersja modułu,

Wersja systemu - wersja zainstalowanego systemu,

Data instalacji / konwersji,

Stan wersji (informacja czy dany moduł jest zgodny z zainstalowaną wersja systemu),

Informacje dodatkowe.

Skopiuj do schowka - kopiuje zaznaczenie do schowka systemu Windows,