Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Zestawy praw

Drukuj

Zestawy praw

Okno Zestawy praw umożliwia definiowanie nowego zestawu praw oraz w ramach wybranego zestawu - nadawanie praw do poszczególnych operacji. Pozwala również na szybkie przypisywanie bieżącego zestawu praw do użytkowników. Tylko użytkownik z nadanym systemowym zestawem Administrator praw ma dostęp do tego okna.

 

Okno Zestawy praw podzielone jest na dwie funkcjonalne części. Lewa część zawiera listę z zestawami praw - Nazwa zestawu praw. Pozycje tego wykazu przedstawiają wprowadzone zestawy praw. Standardowo znajduje się tutaj systemowy zestaw o nazwie Administrator Systemu, którego nie można zmodyfikować ani usunąć. Po założeniu firmy, oprócz wszystkich praw dostępnych w programie, posiada on wszystkie prawa dostępu do menu Administracja, umożliwiającego zarządzanie użytkownikami. Prawa część okna jest zawsze powiązana z wierszem lewej tabeli i zawiera szczegóły wybranego zestawu praw.

 

Zestawy praw umożliwiają szybkie przypisanie (skopiowanie) wszystkich praw wchodzących w skład zestawu do użytkownika bieżącego, któremu nadawane są prawa. Zestawy praw mogą np. odzwierciedlać strukturę organizacyjną firmy lub sposób organizacji pracy.

Użytkownik może zmieniać proporcje obu okien w zależności od potrzeb, przesuwając linię podziału. Poza proporcjami okna można zmieniać również układ okna poprzez przeciągnięcie lewej części pod prawą (lub odwrotnie).

 

W dolnej części okna Zestawy praw widoczne są zakładki. Zawartość okna zmienia się w zależności od wybranej zakładki:

Właściwości zestawu praw

Prawa w zestawie

Prawa do modułów w zestawie

Prawa do słowników

Użytkownicy z nadanym zestawem praw

 

W górnej części okna Zestawy praw znajdują się przyciski umożliwiające dodanie lub usunięcie zestawu praw.

Istnieje możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwa (nagłówek) kolumny jest jednocześnie przyciskiem zmiany sposobu sortowania.

 

Zestawy praw utworzone automatycznie przy zakładaniu firmy (również te oznaczone jako predefiniowane) zachowują wprowadzone przez administratora zmiany w przypadku aktualizacji do nowej wersji programu.