Rozrachunki > Rozliczenia masowe > Wyszukiwanie rozliczeń

Drukuj

Kryteria dla rozliczeń – okno Wyszukiwanie rozliczeń

Okno Wyszukiwanie rozliczeń pozwala na zdefiniowanie dowolnych kombinacji kryteriów wyszukiwania transakcji/rozliczeń przy korzystaniu z mechanizmu rozliczeń masowych.

 

Przejście do okna następuje z dokumentów typu DP (dokument prosty) lub WB (wyciąg bankowy) po wyborze strony konta, a następnie użyciu przycisku Rozliczenia.

Dane, jakie podasz, pozwolą na wyróżnienie transakcji/rozliczenia lub grupy transakcji/rozliczeń wyświetlanych w oknie Rozliczeń masowych.

 

Nie wszystkie pola muszą być wypełnione. Pola niewypełnione oznaczają, że to kryterium nie jest istotne przy wyszukiwaniu.

 

 

hmtoggle_plus1        Elementy okna

 

 

Zobacz także:

Okno Stan rozliczeń transakcji

Lista rozrachunków – okno Rozrachunki

Bilans otwarcia - Wprowadzanie transakcji nierozliczonych

Rozliczenia masowe – okno

Klawisze skrótów