Strona startowa

Drukuj

Przeglądanie zestawionego raportu

Wielostronicowe raporty nie zmieszczą się na jednym ekranie. Jeżeli w oknie zestawionego raportu klikniesz i przytrzymasz lewy klawisz myszki, wygląd wskaźnika zmieni się ze strzałki na "rączkę", którą będziesz mógł przesuwać widoczną na ekranie część raportu.

 

W oknie prezentującym zestawiony raport można poruszać się również korzystając ze skrótów klawiaturowych:

 

Aby zawartość okna

 

Należy nacisnąć

przesunąć o 1/10 rozmiaru okna

 

jeden z klawiszy kierunkowych ¤, Ł

przesunąć o rozmiar ekranu

 

klawisz PgDown lub PgUp

przesunąć do lewej krawędzi strony raportu

 

klawisz Home

przesunąć do prawej krawędzi strony raportu

 

klawisz END

powiększyć do 150 % aktualnego rozmiaru

 

klawisz INS lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki

pomniejszyć do 75% aktualnego rozmiaru

 

klawisz DEL lub dwukrotnie kliknąć prawym przyciskiem myszki

przesunąć do początku pierwszej strony

 

kombinację klawiszy CTRL +Home

przesunąć na koniec ostatniej strony

 

kombinację klawiszy CTRL +End

przesunąć do początku aktualnej lub poprzedniej strony

 

kombinację klawiszy CTRL +PgUp

przesunąć do początku następnej strony

 

kombinację klawiszy CTRL +PgDown

pomniejszyć trzykrotnie wskazane miejsce raportu na czas ustalenia nowego miejsca do przeglądania

klawisz CTRL i trzymając wciśnięty ten klawisz nacisnąć prawy przycisk myszki. Po wskazaniu nowej interesującej Cię części raportu, zwolnij przycisk myszki i klawisz CTRL

powiększyć trzykrotnie na chwilę wskazane miejsce raportu

klawisz CTRL i trzymając wciśnięty ten klawisz nacisnąć lewy przycisk myszki. W celu przywrócenia poprzedniego powiększenia zwolnij przycisk myszki i klawisz CTRL