Strona startowa

Drukuj

Ustawienia

Ustawienia administracyjne są wykorzystywane przez administratora w celu przystosowania modułu do wykorzystywania przez użytkowników. Ustawienia te są niedostępne dla użytkowników, nie posiadających uprawnień do administrowania programem. Związane jest to z koniecznością posiadania dodatkowej wiedzy, aby nie dokonać zmian utrudniających wykorzystywanie modułu.

 

Rejestracja, aktywacja i wprowadzanie użytkowników oraz nadawanie im praw przeprowadzane jest administracji Symfonia ERP.

 

Repozytorium Dokumentów ma wygląd okien i sposób obsługi zgodny z ogólnymi zasadami ustalonymi dla środowiska Windows. Występują jednak pewne cechy charakterystyczne jedynie dla tego programu. Zostały one opisane w tym rozdziale. Ponadto przypomnimy tu podstawowe zasady zapewniające bezpieczeństwo danych.

 

Okno składa się z obszarów:

Parametry pracy

Dane firmy

Dane autoryzacyjne

e-Podpisy

e-Pieczęcie

Konfiguracja poczty

Systemy bankowe

Rachunki bankowe

 

Konfiguracja systemów bankowych >>

 

Wybór obszaru ma wpływ na zawartość prawej części okna. W zależności od wybranego obszaru zmienia się okno z listą elementów w prawej części okna, pasek narzędziowy nad listą, jak też sama lista.

W dolnej części okna widoczny jest panel z zakładkami wyświetlającymi szczegółowe dane wybranego na liście elementu. Każda zakładka pokazuje jakieś zgrupowane cechy wybranego elementu. Dla poszczególnych rodzajów dokumentów będą to:

e-Podpis – szczegóły

e-Pieczęć – szczegóły

 

Zobacz również:

Prawa efektywne