Ustawienia > Konfiguracja poczty

Drukuj

Konfiguracja poczty

A panelu konfiguracji wysyłki wiadomości e-mail dostępy jest wybór wysyłki przez:

MAPI – obsługa poczty za pośrednictwem domyślnego klienta poczty w Windows (np. MS Outlook, Exchange).

SMTP – obsługa poczty przez program Symfonia z wykorzystaniem protokołu SMTP.

 

Konfiguracja wysyłki wiadomości e-mail wykorzystywana jest w module Handel przez funkcjonalność wysyłki powiadomień o zaległych płatnościach do kontrahentów. Funkcjonalność ta wymaga konfiguracji wysyłki przez SMTP. Aby zmiany konfiguracji zostały zastosowane w module Handel należy po ich zapisaniu ponownie go uruchomić.

 

Konfiguracja globalna i indywidualna

Zakres konfiguracji – wybór czy wprowadzone ustawienia MAPI/SMTP i szablony wiadomości będą:

wspólne dla wszystkich użytkowników. Wybór ustawienia stosowany jest dla wszystkich użytkowników. Oznacza to że wszystkie wiadomości będą wysyłane z jednego adresu e-mail.

tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Ustawienie indywidualne jest zapamiętywane w bazie dla bieżącego użytkownika i nie ma wpływu na pozostałych.

Ustawienie wybranego zakresu konfiguracji jest efektywne dopiero po zapisaniu zmian w konfiguracji.

 

Wczytaj konfigurację dla wybranego zakresu – wczytuje z bazy dane aktualnie wybranego Zakresu konfiguracji. Przycisk umożliwia odzyskanie zapisanej wcześniej indywidualnej konfiguracji, w przypadku gdy została nadpisana przez wybór zakresu konfiguracji dla wszystkich użytkowników.

 

Konfiguracja dostępu do SMTP

Rożne serwery mogą wymagać różnych ustawień. W przypadku wątpliwości jakie parametry podać dla konfiguracji SMTP, sprawdź dokumentację wykorzystywanej skrzynki pocztowej lub skontaktuj się z administratorem.

 

Serwer SMTP – adres lub numer IP serwera poczty SMTP.

Port – port komunikacji z serwerem.

SSL/TLS – gdy zaznaczone komunikacja z serwerem będzie wykorzystywała zabezpieczenia SSL/TLS.

Timeout – czas oczekiwania na odpowiedź serwera w milisekundach.

Nazwa użytkownika – login do skrzynki pocztowej (zazwyczaj adres e-mail).

Hasło – hasło do skrzynki pocztowej.

Pokaż – włącza podgląd ukrytego pod gwiazdkami hasła. Hasło podejrzeć może tylko użytkownik który je wprowadził.

 

Adres nadawcy – identyfikujący nadawcę adres e-mail. Na ten adres wysyłana jest wiadomość testowa.

Nazwa nadawcy – nazwa nadawcy wyświetlana dla adresu e-mail.

DW (CC) – dodatkowy adres e-mail widoczny dla wszystkich odbiorców, na który wysyłana jest kopia wiadomości. W przypadku większej liczby adresów należy rozdzielić je przecinkami.

UDW (BCC) – dodatkowy adres e-mail niewidoczny dla odbiorców, na który wysyłana jest kopia wiadomości. W przypadku większej liczby adresów należy rozdzielić je przecinkami.

 

Testuj SMTP – wysyła wiadomość testową na skonfigurowaną skrzynkę e-mail oraz adresy z pól DW i UDW.

 

Powiadomienia – ustawienia powiadomień o dostarczeniu wiadomości e-mail:

Delay Powiadomi, jeśli dostarczanie jest opóźnione.

Never W żadnym wypadku nie należy generować powiadomienia.

None Nie będą wysyłane żadne informacje o powiadomieniach.

OnFailure Powiadamiaj, jeśli dostarczenie nie powiedzie się.

OnSuccess Powiadamiaj o pomyślnym dostarczeniu.

 

Szczegółowe zachowanie powiadomień jest zależne od serwera poczty. Na przykład niektóre serwery mogą informować o opóźnieniu jeśli wysyłka nie nastąpi w ciągu 4 godzin, a inne 2 godzin.

 

Przykładowa konfiguracja:

img_rdf_02

 

Weryfikacja dwuetapowa

Aktualnie weryfikacja dwuetapowa (logowanie za pomocą hasła i np. kodu z telefonu) nie jest wspierana przy wysyłce wiadomości przez SMTP. Jeśli twoja skrzynka pocztowa wymaga dwuetapowego uwierzytelnienia sprawdź dokumentację serwisu, z którego korzystasz do wysyłki poczty lub skontaktuj się z administratorem.

 

Na przykład, dla kont pocztowych Gmail możliwe jest wygenerowanie specjalnego tokena, który podany zamiast hasła powoduje pominięcie dodatkowej weryfikacji.

Więcej informacji: https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=pl

 

Szablony wiadomości

Jeśli nie wykonano żadnych zmian w szablonach na oknie konfiguracji poczty, to będzie wykorzystywany mechanizm opisany w podlinkowanym temacie: Centrum wsparcia - Instrukcja zmiany treści i tematu wiadomości e-mail >>

 

Po wprowadzeniu i zapisaniu zmian w szablonie wykorzystywana będzie jego wersja zapisana w bazie danych. Jeśli wykorzystywany jest Zakres konfiguracji indywidualny dla użytkownika, wtedy zmiany dotyczą tylko jego.

 

img_rdf_03

 

W tytule i treści e-maila można używać makr uzupełnianych automatycznie danymi w trakcie wysyłki:

Makro

Opis

{numer}

Numer dokumentu.

{numery}

Numery dokumentów.

{umowa}

Numer umowy.

{z dnia}

Data sporządzenia dokumentu.

{kontrahent}

Odbiorca dokumentu.

{firma}

Nazwa naszej firmy.

{wysyłający}

Kto wysyła dokument (jeśli użytkownik nie ma skojarzonych danych osoby, ze słownika osób, to wstawi nadawcę z SMTP).

{data od}

Początek okresu obowiązywania umowy.

{data do}

Koniec okresu obowiązywania umowy.

{wystawiający}

Kto wystawia dokument (jeśli użytkownik wystawiający nie ma skojarzonych danych osoby, ze słownika osób, to nic nie wstawi).

 

Wiadomości w formacie HTML

Jako szablon można też wstawiać w formacie HTML. Pozwala to na lepsze formatowanie tekstu.

 

Szablon nie może być dłuższy niż 32 KB.

 

Szablon powinien rozpoczynać się tagiem <html> i kończyć </html>.

 

img_rdf_04

 

Program nie sprawdza poprawności kodu HTML.

 

Przykład

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<H2>Szanowni Państwo</H2>

<p>W załączeniu przesyłamy dokument o następującym numerze: <b>{numer}</b>.</p>

<p></p>

<p>Z poważaniem</p>

<p></p>

<p>{wysyłający}</p>

<p>{firma}</p>

<img src="https://pomoc.symfonia.pl/assets/img/logo_symfonia_product.png">

</body>

</head>

 

Załączniki

Jeśli pole Hasło do załączników zostanie wypełnione wtedy wysyłane załączniki zostaną zabezpieczone hasłem przed nieuprawnionym dostępem.

 

Pliki PDF są zabezpieczane hasłem, natomiast inne formaty plików zostaną spakowane do archiwum ZIP zabezpieczonego hasłem.