Ustawienia > e-podpisy > e-podpis szczegóły

Drukuj

e-podpis szczegóły

Okno prezentuje dane szczegółowe na temat wybranego e-podpisu. Edycyjne jest pole Nazwa, w którym można zmienić nazwę e-podpisu oraz pola Aktywny i Domyślny.

 

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.