Strona startowa

Drukuj

Repozytorium Dokumentów – przed zalogowaniem do firmy

Aby rozpocząć pracę z danymi firmy należy wybrać ją z listy i zalogować się. Na liście firm dostępne są firmy dodane w module Administracji (pakiet profesjonalny) lub programach Symfonia (Pakiet Ekonomiczny, Uniwersalny).

 

Menu Firma przed zalogowaniem zawiera polecenia:

Zaloguj do firmy – wybór tego polecenie otwiera okno Otwieranie firmy. Po wprowadzeniu danych w tym oknie i kliknięciu przycisku Zaloguj moduł przechodzi w stan pracy z firmą.

Koniec – wybór polecenia Koniec kończy pracę modułu.

 

Menu Pomoc >>