Praca z danymi firmy > Zadania w tle

Drukuj

Zadania w tle

W trakcie wykonywania operacji podpisywania i wysyłania można przejść do wykonywania pracy w innych oknach. Operacje podpisywania i wysłania będą wówczas wykonywane jako zadania w tle.

 

Zadania wykonywane w tle można obejrzeć w oknie Zadania w tle. W oknie tym można również usunąć wszystkie prezentowane zadania, które wykonywane są w tle normalnej pracy programu.

 

Jeśli operacja w tle (wysyłanie) trwa dłużej, pojawia się informacja, że operacja jeszcze się nie zakończyła.

 

Dokument w trakcie wysyłania jest od razu oznaczany jako wysyłany i pojawia się ostrzeżenie przy próbie ponownej wysyłki.

 

Na liście z prawej strony okna można obejrzeć realizowane w danym momencie zadania oraz stopień ich realizacji.

 

Z listy zadań w tle można wybrać rodzaj realizowanego zadania:

Łączenie przelewów z operacjami

Pobieranie wyciągów bankowych

Wysyłanie przelewów bankowych

Importowanie przelewów bankowych

Wysyłanie dokumentów

Podpisanie dokumentów

Podpisanie i wysłanie dokumentów

Synchronizacja umów z serwisem www.miedzyfirmami.pl

Wysyłanie plików JPK

Generacja plików metadanych dla raportów JPK

Wysyłanie plików JPK podpisanych z wykorzystaniem ePUAP