INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA podzielona została tematycznie na rozdziały, zawierające następujące zagadnienia:

Wstęp - specyfikacja systemu

Rozpoczęcie pracy - opis podstawowych okien programu oraz wprowadzanie użytkowników i danych firmy

Planowanie zatrudnienia - przygotowanie struktury organizacyjnej firmy

Ewidencja pracowników - uzupełnianie listy pracowników i ich danych podstawowych

Zatrudnienie pracownika - czynności związane z rozpoczęciem pracy pracowników

Miesięczne rozliczenie pracy - czynności związane z comiesięcznym rozliczaniem pracy

Naliczanie wynagrodzeń - czynności związane z comiesięcznym naliczaniem wynagrodzeń

Rodzaje wynagrodzeń - przegląd różnych rodzajów wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Rozliczanie umów cywilnoprawnych - zasady wprowadzania i rozliczania osób zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło

Polecenia przelewów bankowych - zasady przygotowania i wykonania różnego typu przelewów bankowych

Deklaracje miesięczne - czynności związane z comiesięcznym rozliczeniem wynagrodzeń, przygotowaniem miesięcznych deklaracji i raportów

Zestawienia i dokumenty - przegląd różnego rodzaju zestawień dostępnych w programie

Szkolenia - opis modułu szkoleń

Rozliczenia końcowe - czynności związane ze zwolnieniem pracownika oraz z zakończeniem roku

Księgowanie i rozliczenia kosztów - opis szczegółowego rozliczenia kosztów wynagrodzeń

Zagadnienia związane z instalacją systemu, wdrożeniem, parametryzacją i nadzorem podczas pracy zawarte zostały w INSTRUKCJI ADMINISTRATORA.