Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Nowa karta > Zakładka Parametry

Drukuj

Zakładka Parametry

Pozycje zakładki Parametry:

Grupa – w polu tym następuje przypisanie produktu do wybranej grupy: Wyroby gotowe, Półprodukty, Inne (wybór z listy rozwijanej),

Wydział – to lista rozwijana wcześniej zdefiniowanych wydziałów systemu. Na tym poziomie następuje przypisanie karty technologicznej do określonego wydziału. Przypisanie to może mieć wykorzystanie min. w zarządzaniu uprawnieniami użytkowników do widoczności kart technologicznych,

Precyzja JM – określenie precyzji jednostki miary,

Cena ewidencyjna – cena stała, niezależnie od wybranego sposobu kalkulacji ceny należy wpisać skalkulowaną cenę wyrobu. W przypadku wybrania sposób kalkulacji według ceny ewidencyjnej, cena tu wpisana zostanie przejęta, jako cena produkowanego wyrobu,

Pracochłonność – określenie pracochłonności dla jednostki wyrobu. Jest to pole rozwijane (możliwość wyboru: sekunda, minuta, roboczogodzina),

Czas międzyzleceniowy [rbg] – czas między ostatnią operacją zlecenia  poprzedniego w tej samej technologii nadrzędnej, a pierwszą operacją w tej technologii (możliwe do wybrania opcje: Opóźnienie, Nakładka).

Wielkość szarży – pole informacyjne dotyczące wielkości szarży, czyli ilość produkcji otrzymanej z linii technologicznej w czasie jednego cyklu produkcyjnego,

Wielkość partii – standardowa wielkość partii produkowanego wyrobu,

Utworzył / Zmodyfikował – informacja o użytkowniku (login i czas), który utworzył / zmodyfikował kartę technologiczną.

Obraz – funkcjonalność pozwalająca dodać plik ze zdjęciem lub rysunek. Aby dodać obraz należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu, wybrać opcję Wczytaj, a następnie wskazać obraz z lokalizacji dyskowej.

Pola dodatkowe – zdefiniowane w ustawieniach pole dodatkowe widoczne i możliwe do uzupełnienia będą na zakładce parametry w karcie technologicznej. Strzałka przy sekcji pól dodatkowych pozwoli zmienić widok i ukryć pola.

 

img_175

 

Na zakładkach Marszruta, BOM, Odpady, Koszty definiowane są składniki wyrobu.

 

Szczegóły widoku poniżej opisanych zakładek karty technologicznej zależne są od wybranego sposobu pracy oraz wprowadzonych ustawień głównych dla technologii.