Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Nowa karta > Zakładka Odpady

Drukuj

Zakładka Odpady

Na zakładce Odpady definiowane są odpady, które powstaną podczas produkcji danego wyrobu. Za pomocą przycisku Dodaj ze słownika lub poprzez wpisanie kodu w pole wyszukiwania Dodaj kod wyszukuje się i wprowadza składniki stanowiące odpady po produkcyjne.

 

img_37

 

Przycisk Usuń pozycję zdejmuje pozycję z listy opadów.

 

Pozycje zakładki Odpady:

LP – numer kolejnej pozycji na liście.

Kod i Nazwa – numer kodu i nazwa odpadu z modułu Symfonia ERP Handel.

Ilość – ilość danego odpadu.

Cena – pobierana jest z modułu Symfonia ERP Handel. Jeżeli jej nie ma, wpisuje się ją ręcznie.

Wartość – wypełniana automatycznie po wprowadzeniu ilości i ceny odpadu.

JM – jednostka miary pobierana z modułu Symfonia ERP Handel.

Magazyn – magazyn, na który ma trafić dany odpad (wybór z listy rozwijanej).

Uwagi – pole do wprowadzania uwag.