Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Tworzenie zleceń z pominięciem planu produkcyjnego

Drukuj

Tworzenie zleceń z pominięciem planu produkcyjnego

Moduł umożliwia tworzenie zleceń produkcyjnych z pominięciem planów, czyli bezpośrednio z kart technologicznych. Przed utworzeniem zlecenia należy w ustawieniach wybrać typ zlecenia, jaki będzie tworzony z poziomu karty (Ustawienia główne > Technologia > Typ zlecenia generowany z poziomu karty). Po wypełnieniu i zatwierdzeniu karty należy wybrać przycisk Utwórz zlecenie. Zostanie otwarte okno, w którym wprowadza się ilość, jaka ma zostać wyprodukowana.

 

img_42

 

Po wybraniu przycisku OK zostanie wyświetlony komunikat o wygenerowaniu zlecenia o podanym numerze. Zlecenie będzie dostępne na liście zleceń wszystkich. Sposób pracy na zleceniu wygląda identycznie jak w zleceniach wygenerowanych z planów produkcyjnych.

 

Tworzenie zleceń produkcyjnych z pominięciem planu produkcyjnego nie jest możliwe przy włączonej funkcjonalności harmonogramowania produkcji.