Strona startowa

Drukuj

Wyrównania i Korekty

Proces wyrównania i korekty umożliwia przeprowadzenie zmiany dowolnych danych znajdujących się w zamkniętych okresach a następnie wygenerowanie potrzebnych w związku z tym dokumentów. Funkcjonalność ta wspiera naliczanie, rozliczanie i raportowanie wyrównań, korekty naliczeń, gdy nastąpiła wsteczna zmiana warunków płacy, czasu pracy lub korekta wynagrodzenia wynikająca z konieczności poprawy powstałego wcześniej błędu. Obsługiwane są także przypadki korekty, kiedy następuje zmiana kwalifikacji pewnych zdarzeń z przeszłości np. zmiana zasiłku chorobowego 80% na 100% po zakwalifikowaniu choroby, jako wypadek w drodze do pracy i wiele innych.

 

Proces wyrównania i korekty dzięki rejestracji zmian daje możliwość kontroli nad zmienionymi danymi.

 

Użytkownik wprowadzający korekty powinien mieć nadane uprawnienia Wyrównania i Korekty – Korygowanie danych, Wyrównania i Korekty – Przeglądanie zmienionych danych, Wyrównania i Korekty – Zarządzanie procesami w przeciwnym wypadku funkcje niezbędne do wykonania korekt będą niedostępne.

 

Używając Procesów Wyrównania i Korekty należy pamiętać o tym, że okresy korygujące uniemożliwiają otwieranie okresów korygowanych oraz innych wcześniejszych.

 

 

Na proces Wyrównania i korekty składają się podstawowe czynności:

Dodawanie procesu wyrównania i korekty

Dodawanie pracowników do procesu wyrównania i korekty

Dodawanie okresu korygującego

Edycja danych w trybie korekty

Naliczanie i zamykanie okresów korygujących

Deklaracje ZUS po korekcie

Przeglądanie zmienionych danych

Obsługa przelewów z kwotami ujemnymi