Wyrównania i Korekty > Naliczanie i zamykanie okresów korygujacych

Drukuj

Naliczanie i zamykanie okresów korygujacych

Po zakończeniu wprowadzania zmian należy naliczyć i zamknąć okresy korygujące:

1.W oknie Wyrównania i Korekty wybierz otwarty proces.

2.Przejdź na zakładkę Naliczanie.

3.Kliknij przycisk Nalicz aby naliczyć okresy korygujące lub Zamknij aby naliczyć i zamknąć.

 

Podczas zamykania procesu mogą zostać automatycznie usunięte okresy korygujące, jeśli nie rozliczają żadnego z pracowników.

 

Zobacz także:

Deklaracje ZUS po korekcie

Przeglądanie zmienionych danych

Obsługa przelewów z kwotami ujemnymi