Wyrównania i Korekty > Dodawanie okresu korygującego

Drukuj

Dodawanie okresu korygującego

W przypadku, gdy rozliczenie korekty powinno zostać wykonane w oddzielnym okresie, nieistniejącym w momencie przygotowywania korekty, wtedy należy samodzielnie taki okres utworzyć a następnie dodać go do procesu korekty. Taka sytuacja może wystąpić na przykład przy zmianie urlopu na urlop macierzyński, który w związku z innym tytułem ubezpieczenia rozliczany jest w oddzielnym okresie.

 

Tworzenie okresu korygującego

1.W oknie Okresy (Ctrl + 4) kliknij przycisk Dodaj (Ctrl + plus z klawiatury numerycznej).

2.W oknie Nowy okres na zakładce Lista płac uzupełnij podstawowe dane zakładanego okresu:

Nazwę okresu.

Wybierz Szablon listy płac.

Określ okresy rozliczeniowe listy płac, ZUS i podatku dochodowego dla pracowników.

Ustaw Okres dla danych kadrowych określający przedział czasu z jakiego pobierane będą dane kadrowe. Domyślnie daty ustawione są na miesiąc bazowy.

3.Zaznacz pole Korekta okresu i z rozwijanej listy wybierz:

Bez okresu korygowanego jeśli zakładany okres nie koryguje danych już rozliczonych w istniejącym okresie,

lub

korygowany okres.

4.Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Dołączanie okresu korygującego do procesu wyrównania i korekty

1.W oknie Wyrównania i Korekty wybierz otwarty proces.

2.Przejdź na zakładkę Naliczanie.

3.Kliknij przycisk Dołącz (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

4.W oknie Okresy korygujące wskaż okres i kliknij przycisk Wybierz. Kliknij przycisk Zamknij aby zakończyć dołączanie okresów.

5.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.