Wyrównania i Korekty > Edycja danych w trybie korekty

Drukuj

Edycja danych w trybie korekty

Program umożliwia pełny zakres zmian danych. Oznacza to, że dla potrzeb korekty możemy wstawiać, usuwać i zmieniać zdarzenia w kalendarzu pracownika, dane kadrowe, dane płacowe, dane firmy. Na postawie różnicy w wyliczeniach wynagrodzenia w okresie korygowanym i korygującym wyznaczane są kwoty korekty. Szczegółowe wyliczenia wynagrodzeń można podejrzeć na zakładce Płace/Lista Płac okna Pracownik na Karcie wynagrodzeń lub Wynagrodzenie.

 

Praca w trybie korekty sygnalizowana jest oznaczeniem otw_okr_kor na dolnej belce programu. Dane wprowadzane w tym trybie rejestrowane są w okresach korygujących. Mechanizm wstawiania zdarzeń do zamkniętych okresów i rozliczania ich w otwartym okresie jest niedostępny, gdy w programie otwarte są okresy korekty.

 

Należy pamiętać, że wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na dane rozliczane w kolejnych okresach i w takiej sytuacji dla nich też należy utworzyć okresy korygujące.

 

Jeśli jest to możliwe zaleca się korektę za pomocą zdarzeń kalendarzowych. Zdarzenia realizują zwykle serię akcji, dlatego nie zaleca się ręcznej edycji danych kadrowych w takich przypadkach.

 

Zalecenia przy pracy w trybie korekty

hmtoggle_plus1Korekta rozliczana w nieistniejącym okresie

hmtoggle_plus1Korekta rozliczenia umowy cywilnoprawnej

hmtoggle_plus1Korekta dla pracowników zwolnionych

hmtoggle_plus1Korekty zdarzeniami

hmtoggle_plus1Bezpieczeństwo pracy z korektami

 

Zobacz także:

Przeglądanie zmienionych danych

Naliczanie i zamykanie okresów korygujących