Wyrównania i Korekty > Obsługa przelewów z kwotami ujemnymi

Drukuj

Obsługa przelewów z kwotami ujemnymi

Przeprowadzenie wyrównania lub korekty może spowodować pojawienie się przelewów na kwoty ujemne, przelewy takie nie są generowane. w takiej sytuacji należy pracownikowi w następnym miesiącu samodzielnie wprowadzić potrącenie.