Wyrównania i Korekty > Przeglądanie zmienionych danych

Drukuj

Przeglądanie zmienionych danych

Zmiany wprowadzane w trybie korekty (również dodawanie i usuwanie danych) są rejestrowane przez program, można je zobaczyć w oknie Zmienione dane. Okno to można wywołać z zakładek Dane kadrowe, Kalendarz okna Pracownik, z okna Pracownicy oraz z zakładki Naliczanie okna Wyrównania i Korekty za pomocą przycisku b_log_kor1 lub b_log_kor. Brak strzałki na przycisku (b_log_kor) oznacza to, że w domyślnym kontekście dla danego okna nie ma zarejestrowanych zmian w okresie korekty.

 

W zależności od miejsca otworzenia okno prezentuje dane w domyślnym kontekście:

Zakładka Dane Kadrowe okna Pracownik – wyświetla listę zmian dokonanych w danych kadrowych wskazanego pracownika w przedziale czasu podanym w polach Przeglądaj dane od, do.

Zakładka Kalendarz okna Pracownik – wyświetla listę zmian dotyczących zdarzeń i inicjalizacji kalendarza wskazanego pracownika w przedziale czasu wyświetlonego na kalendarzu. w przypadku widoku miesięcznego kalendarza brany będzie miesiąc pełny kalendarzowy dla zaznaczonego dnia.

Okno Pracownicy – wyświetla zmiany dotyczące pracowników.

Okno Wyrównania i Korekty zakładka Naliczanie – prezentuje zmiany dotyczące aktualnie wybranej korekty.

Okno Wyrównania i Korekty zakładka Pracownicy – prezentuje zmiany dotyczące pracowników dla aktualnie wybranej korekty.

 

Filtrowanie zmienionych w trakcie korekty danych można ustawiać w zakresie:

Dane w okresie od... do... - ustawia przedział czasu, z jakiego prezentowane są zmienione dane.

b_zmiany_prac

pokazuje/ukrywa pracowników posiadających zmiany.

b_zmiany_wzorce

pokazuje/ukrywa wzorce, jakie się zmieniły.

b_zmiany_firmy

pokazuje/ukrywa zmiany w danych firmy.

b_zmiany_kadrowe

pokazuje/ukrywa zmienione dane kadrowe.

b_zmiany_kalendarzy

pokazuje/ukrywa zmiany inicjalizacji kalendarzy.

b_zmiany_przyp_wzorców

pokazuje/ukrywa zmiany w przypisaniu do wzorców.

b_zmiany_zdarzen

pokazuje/ukrywa zmiany zdarzeń.

b_zmiany_p_kadrowego

pokazuje/ukrywa zmiany tylko dla wybranego w oknie Pracownik na zakładce Dane kadrowe zestawu kadrowego.

b_zmiany_p_kalendarz

pokazuje/ukrywa zmiany tylko dla wybranego w oknie Pracownik na zakładce Kalendarz zestawu zdarzeń.

B_raport

wykonuje raport Dane zmienione w trybie korekty.

b_zmiany_rozwin

rozwija wszystkie wpisy na liście zmian.

b_zmiany_zwin

zwija wszystkie wpisy na liście zmian.

b_odsw

aktualizuje listę zmian.