Wyrównania i Korekty > Dodawanie pracowników do procesu wyrównania i korekty

Drukuj

Dodawanie pracowników do procesu wyrównania i korekty

W trybie ręcznego dołączania pracowników należy samodzielnie wskazać pracowników, których dane będą edytowane w okresach korygujących:

1.W oknie Wyrównania i Korekty wybierz otwarty proces.

2.Przejdź na zakładkę Pracownicy.

 

img_kip_81

 

3.Kliknij przycisk Dołącz (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

4.W oknie Pracownicy zaznacz pracowników, którzy będą przypisani do procesu i kliknij przycisk Wybierz. Zakończ dodanie przyciskiem Zamknij.

 

img_kip_82

 

5.Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz w oknie Wyrównania i Korekty.

 

Zobacz także:

Edycja danych w trybie korekty

Tworzenie i dołączanie okresów korygujących