Ustawienia > Współpraca z FK > Format zgodny z FK 2.0 lub 3.0/4.0

Drukuj

Format zgodny z FK 2.0 lub 3.0/4.0

Format wymiany danych

Format zgodny z FK 2.0

Format zgodny z FK 3.0/4.0

Synchronizacja z FK

Współpraca z Sage ERP X3

 

Tryby współpracy zgodne z FK 2.0 lub 3.0/4.0 opierają się na wymianie danych z programem finansowo-księgowym za pomocą plików tekstowych. Ustawiając współpracę tego typu należy podać katalog, w którym zapisywane będą pliki.

 

Zapisywanie do

Zaznaczenie pola Kartoteki danych księgowo-analitycznych uaktywnia dostęp do niej. Gdy ta kartoteka jest aktywna zamiast raportu Polecenie księgowania wykonujemy dostępne z menu podręcznego dla okresów oraz list płac Generowanie księgowań tworzące zapisy w tej kartotece, które następnie możemy wyeksportować do FK.

 

Katalog domyślny

Podajemy katalog, do którego zapisane zostaną pliki wymiany danych między programami. Katalog wpisujemy z klawiatury lub wybieramy z drzewa katalogów otwieranego przyciskiem B_3dot (Wybór katalogu). Ustawienie domyślnego katalogu wymiany danych jest zapamiętywane indywidualne dla każdego użytkownika.

Jeśli nie zdefiniowany został domyślny katalog wymiany danych, program zaproponuje:

c:\Users\{użytkownik}\Documents\Sage\KIP\Katalog współpracy z FK\

 

Jeżeli nie prowadzimy wymiany danych z systemem FK, ustawienia tych parametrów nie mają wpływu na działanie programu.

 

Opis pozycji w poleceniu księgowania

określamy opis pozycji w poleceniu księgowania poprzez zaznaczenie opcji:

z nazwy elementu płacowego,

z opisu schematu księgowania.

 

W trakcie eksportu danych do zaksięgowania program będzie pobierał opis pozycji w poleceniu księgowania i eksporcie do FK z nazwy elementu płacowego lub z opisu schematu księgowania.

 

Nazwa definicji dokumentu w FK

Pole służy do określenia symbolu typu dokumentu odpowiadającemu poleceniu księgowania w programie Finanse i Księgowość. W celu ustawienia domyślnej definicji typu dokumentu w FK należy ustawić domyślny symbol dokumentu (symbol taki musi istnieć w programie Finanse i Księgowość).

 

Słownik kont

Umożliwia ustawienie słownik kont (wymiarów) do wykorzystania przy definiowaniu pozycji schematów księgowania.

 

Typ storna księgowania kwot ujemnych

Umożliwia ustawienie domyślnego sposobu księgowania kwot ujemnych.