Wynagrodzenia > Ryczałt samochodowy - samochód służbowy > Okres rozliczający ryczałt samochodowy

Drukuj

Okres rozliczający ryczałt samochodowy

Okres rozliczający ryczałt samochodowy powinien wykorzystywać szablon listy płac Ryczałt samochodowy.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Jeśli ryczałt rozliczany jest w okresie pomocniczym Ryczałt samochodowy, naliczenia wykażą wartości ujemne. W takiej sytuacji:

Okres pomocniczy Ryczałt samochodowy powinien być w kolejności wypłat bezpośrednio przed okresem, w którym zostaną rozliczone wartości ujemne.

Oba okresy powinny być rozliczane w tym samym miesiącu.

Należy dołączyć pracownika do wzorca Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie.

Rozliczenie przeniesione zostanie do kolejnego okresu w tym samym miesiącu.

 

Zobacz także:

Ryczałt samochodowy - samochód służbowy