Wynagrodzenia > Ryczałt samochodowy - samochód służbowy > Rejestracja rozpoczęcia używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Drukuj

Rejestracja rozpoczęcia używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Aby zarejestrować fakt przydzielenia samochodu służbowego użytkowanego do celów prywatnych w kalendarzu pracownika:

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rozpoczęcia używania samochodu i kliknij przycisk B_kaled1.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 5 Rozliczenia \ 03 Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych \ Rozpoczęcie używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

3.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

4.W oknie edycji elementu kadrowego Używanie samochodu do celów prywatnych uzupełnij pola:

pojemność - wybierz pojemność silnika używanego samochodu,

numer rejestracyjny - podaj numer rejestracyjny samochodu,

okres rozliczeniowy - wybierz sposób ustalania liczby dni, w których samochód był użytkowany:

Cały miesiąc – program wyliczy faktyczną liczbę dni użytkowania samochodu w danym miesiącu na podstawie okresu, w którym pracownik jest przypisany do wzorca Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Przypisanie/odłączenie wzorca wykonywane jest zdarzeniami: Rozpoczęcie używania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartości uzupełnione w elemencie liczba dni używania samochodu do celów prywatnych nie będą brane pod uwagę.
Wyliczona liczba dni nie jest pomniejszana o zarejestrowane w kalendarzu nieobecności.

Deklarowana liczba dni w miesiącu – liczba dni użytkowania samochodu jest deklarowana dla każdego miesiąca przez użytkownika. Brak wartości w okresie rozliczeniowym traktowany będzie jak 0 dni.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Rozliczanie w okresach

Rejestracja liczby dni używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Ryczałt samochodowy - samochód służbowy