Wynagrodzenia > Ryczałt samochodowy - samochód służbowy > Rejestracja kwoty potrącenia za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Drukuj

Rejestracja kwoty potrącenia za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Pomniejszenie wysokości ryczałtu samochodowego o kwotę dodatkowego rozliczenia między pracownikiem a pracodawcą za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych wykonywane jest przez wstawienie w kalendarzu pracownika zdarzenia 5 Rozliczenia \ 03 Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych \ Rejestracja kwoty potrącenia za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

Rejestracja zdarzenia otwiera okno edycji elementu kadrowego kwota potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych. Należy wprowadzić kwotę pomniejszającą wysokość ryczałtu.

 

Zobacz także:

Ryczałt samochodowy - samochód służbowy