Wynagrodzenia > Ryczałt samochodowy - samochód służbowy > Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Drukuj

Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Aby zarejestrować zakończenie użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych:

1.Wybierz dzień zakończenia używania samochodu na kalendarzu pracownika i kliknij przycisk B_kaled1.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 5 Rozliczenia \ 03 Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych \ Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

3.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

 

Zobacz także:

Ryczałt samochodowy - samochód służbowy