Wynagrodzenia > Ryczałt samochodowy - samochód służbowy > Rejestracja liczby dni używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Drukuj

Rejestracja liczby dni używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Liczba dni użytkowania samochodu rejestrowana jest dla pracowników, którym okres rozliczeniowy ustawiono jako Deklarowana liczba dni w miesiącu. W takim przypadku w dzienniku zdarzeń tworzona jest seria zdarzeń Rejestracja liczby dni używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Zdarzenie można zrealizować na dwa sposoby:

hmtoggle_plus1Z dziennika zdarzeń
hmtoggle_plus1Z kalendarza pracownika

 

Zobacz także:

Rozliczanie w okresach

Ryczałt samochodowy - samochód służbowy