Kartoteki > e-Deklaracje

Drukuj

e-Deklaracje

Przygotowane e-deklaracje PIT zapisywane są w kartotece e-Deklaracje.

 

Do pracy z kartoteką użytkownik powinien mieć nadane prawo Dostęp do e-Deklaracji (grupa praw użytkowników Prawa modułu: Repozytorium Dokumentów > Rodzaj: Uprawnienia - e-Deklaracje).

 

Wysyłanie e-deklaracji PIT >>

Drukowanie e-deklaracji PIT >>

 

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

hmtoggle_plus1Kolumny listy e-deklaracji

hmtoggle_plus1Szczegóły deklaracji

 

Zobacz także:

Tworzenie e-deklaracji PIT

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów