Deklaracje PIT > Wysyłanie e-deklaracji PIT

Drukuj

Wysyłanie e-deklaracji PIT

Program Kadry i Płace we współpracy z Repozytorium Dokumentów umożliwia wysyłanie przygotowanych deklaracji elektronicznych.

 

Aby wysłać deklarację elektroniczną wykonaj następujące kroki:

hmtoggle_plus1Weryfikacja e-deklaracji (opcjonalne)

hmtoggle_plus1Podpisywanie e-deklaracji

 

W przypadku pojawienia się problemów z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego, zalecamy w pierwszej kolejności sprawdzenie, czy w systemie zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania i sterowników czytnika kart.

 


hmtoggle_plus1Wysłanie e-deklaracji

hmtoggle_plus1Jak pobrać potwierdzenie odbioru e-deklaracji (UPO)

 

Podwójne kliknięcie na deklaracji otwiera okno podglądu szczegółowych danych gdzie m.in. można wyświetlić podgląd druku deklaracji oraz urzędowego poświadczenia odbioru.