Deklaracje PIT > Wysyłka PIT-11 do Hsys

Drukuj

Wysyłka PIT-11 do Hsys

Po wygenerowaniu deklaracji PIT jako e-deklaracje są one dostępne w menu Kartoteki/e-deklaracje. Wszystkie czynności w oknie Kartoteki\e-Deklaracje można wykonywać zbiorczo.

 

Po zaznaczeniu deklaracji należy wybrać polecenie znajdujące się w górnym menu okna Formularz MF. Pojawia się okno z ustawieniami wydruku, w którym należy rozwinąć pole Rodzaj wydruku i wybrać Dodanie do HSYS, kolejno nacisnąć przycisk OK.

img_kip_126

 

Po wykonaniu tych czynności pojawi się komunikat Dokumenty zostały dodane do HSYS.

img_kip_127

 

PIT-11 w dokumentach personalnych u pracownika w Hsys

Po zalogowaniu się na instancję na pracownika dla którego wykonaliśmy PIT-11 należy z lewej strony wybrać Profil/Pliki kolejno wybrać zakładkę Pliki personalne.

 

W dokumentach powinien pojawić się  PIT-11, który można pobrać za pomocą przycisku niebieskiej strzałki.

 

img_kip_128