Deklaracje PIT > Tworzenie e-deklaracji PIT

Drukuj

Tworzenie e-deklaracji PIT

Przygotowanie deklaracji elektronicznych PIT realizowane jest w Symfonia ERP Kadry i Płace przez raporty z katalogu PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT IFT-1/1R).

 

Aby utworzyć deklarację elektroniczną należy wykonać raport z zaznaczoną opcją e-Deklaracja. Utworzone deklaracje zapisywane są w kartotece e-Deklaracje.

e-dekl

 

Aby zapisać na dysku plik XML deklaracji elektronicznej dla:

PIT-11 zaznacz parametr Wydruk na formularzu oraz nie zaznaczaj opcji e-Deklaracje. Plik zostanie zapisany w domyślnym katalogu zapisu e‑Deklaracji.

PIT IFT-1/1R zaznacz parametr e-Deklaracja. Plik zostanie zapisany w domyślnym katalogu zapisu e‑Deklaracji oraz w Repozytorium Dokumentów.

PIT-4R, PIT-8AR zaznacz e-Deklaracja. Utworzoną w Repozytorium Dokumentów deklaracje można zapisać do pliku XML poleceniem Zapisz jako z okna panelu Załączniki wybranej deklaracji.

 

hmtoggle_plus1Uruchomienie raportu

hmtoggle_plus1Ustawienia raportów: PIT-4R, PIT-8AR

hmtoggle_plus1Ustawienia raportu PIT-11

hmtoggle_plus1Ustawienia raportu PIT IFT-1/1R

 

Zobacz także:

Edycja wartości dla deklaracji PIT

Wysyłanie e-Deklaracji PIT